Budowa domu – etap ostatni

Budowa domu – etap ostatni

Budowa domu to proces pracochłonny, wieloetapowy, pochłaniający wiele środków finansowych oraz sił i energii. Często jest to proces kilkuletni, a nawet kilkunastoletni. Jeżeli już przebrnęliśmy przez zaplanowanie i wykonanie kolejnych etapów budowy dochodzimy do końca budowy. Mamy budowę zakończona i należy zawiadomić właściwy urząd o zakończeniu budowy. Gdy w planach mamy zamieszkanie jeszcze w nieukończonym domu musimy złożyć wniosek na użytkowanie. Składamy również wniosek o nadanie numeru porządkowego do Urzędu Gminy. Następnie meldujemy się i możemy już zamieszkać. Na tym etapie jedynym wykonawcom jakiego musimy zatrudnić to firma przeprowadzkowa. Do obowiązków nadzoru budowlanego jest odbiór budynku , w przypadku gdy konieczne było pozwolenia na użytkowanie. Logistycznie na tym etapie zbieramy dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy. Potrzebne nam będą odbiory sieci elektrycznej, powykonawcze naniesienie budynku oraz sieci przyłączeniowych na mapę przez geodetę, odbiór kotła grzewczego i komina przez kominiarza, a także audyt energetyczny wystawiony przez uprawnioną do tego jednostkę. Jeżeli posiadamy szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków potrzebny będzie również dołączenie do wniosku atestu wymienionego urządzenia. Do wniosku o zakończenie budowy do wglądu przedkładamy również dziennik budowy z adnotacja końcowa o zakończeniu budowy. Teraz możemy już zamieszkać we własnym nowym domu.

Website:

Witam, mam na imię Michał i od długiego czasu bardzo często piszę różnego rodzaju pamiętniki moich przemyśleń o nieruchomościach. Dlatego też jestem mega szczęśliwy, iż dane jest mi prowadzić tę stronę internetową. Zdecydowanie zostanę tu na dłużej!