Budowa domu – etap drugi, czyli poziom zerowy

Budowa domu – etap drugi, czyli poziom zerowy

Przy budowaniu domu mieszkalnego ważne jest indywidualne zaangażowanie, wiele zależy od firmy wykonującej nasze zlecenie. Lecz na szybkość i postęp inwestycji wpływ mają również czynniki takie jak pogoda, awaria, czy kradzież. Drugi etap budowy zakłada ogrodzenie placu budowy, wytyczenie bryły budynku na terenie działki. W tym celu musimy mieć wsparcie ze strony geodety. Kiedy prace te zostaną zakończone można przystąpić do wykonania fundamentu i przypadku, gdy projekt przewiduje do budowy piwnicy. Izolujemy część budowy przyziemnej, prowadzimy kanalizacje pozioma pod podkładem. Następnie układamy podkład budowlany. Etap ten potrzebuje poza geodetą, o którym już wcześniej wspomniano również wykonawcę części podziemnej, a także transportu ciężkiego, niezbędnego do przywiezienia piasku, betonu oraz bloczków. W tym etapie inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje i odbiera roboty ulęgające zakryciu. Kontroluje zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym. Kierownik budowy uzupełnia odpowiednie adnotacje w dzienniku budowy o postępie realizacji inwestycji. Należy również uwzględnić odbiory robót i potwierdzenie ich w dzienniku budowy, co jest podstawa do rozliczenia się z wykonawca tego etapu budowy. Należy zabezpieczyć logistycznie budowę, czyli zamówić koparkę, betoniarkę z pompa lub bez a także wykonawców szalunków. Pamiętajmy, że budowa to premiera bez próby generalnej. Im lepiej się przygotujemy, tym mniej niespodzianek będzie nas czekać.

Website:

Witam, mam na imię Michał i od długiego czasu bardzo często piszę różnego rodzaju pamiętniki moich przemyśleń o nieruchomościach. Dlatego też jestem mega szczęśliwy, iż dane jest mi prowadzić tę stronę internetową. Zdecydowanie zostanę tu na dłużej!