Cegła i glina

Cegła i glina

Jednymi z najstarszych materiałów budowlanych są wyroby ceramiczne. Surowcem do wyrobu ceramiki budowlanej, podobnie jak i do pozostałych rodzajów ceramiki, jest glina. Rodzaj gliny, jej skład, stopień oczyszczenie i rozdrobnienia decyduje o parametrach gotowego wyrobu. Glina jest skałą osadową o luźnej strukturze i jej zasadniczymi składnikami są glinokrzemiany. Glina może zawierać również związki żelaza, które nadają jej kolor. Bardziej niepożądane są domieszki piasku, powodujące „chudość” gliny. W zależności od rodzaju gliny, dodatków i temperatury wypalania, gotowy wyrób ceramiczny może być porowaty lub nieporowaty. Zwykła cegłą budowlana jest materiałem porowatym, o nasiąkliwości wodą zbliżonej do nasiąkliwości piaskowca. Surowiec do wyrobu cegieł jest oczyszczany, i rozdrabniany, glina powinna być jednorodna pod względem składu i konsystencji. Następnie formuje się kształtki i pozostawia do powolnego wyschnięcia na powietrzu. Cegły, które ulegną popękaniu podczas suszenia wracają do ponownego rozdrobnienia. Pozostałe poddaje się wypaleniu. Pod wpływem wysokiej temperatury w surowcu zachodzą procesy fizyczne i chemiczne, dające w rezultacie wyrób nierozpuszczalny w wodzie, odporny na działanie kwasów, nasiąkliwy. Do użytku przeznaczone są cegły, które po wypaleniu nie wykazują śladów spękania i odkształceń.

Website:

Witam, mam na imię Michał i od długiego czasu bardzo często piszę różnego rodzaju pamiętniki moich przemyśleń o nieruchomościach. Dlatego też jestem mega szczęśliwy, iż dane jest mi prowadzić tę stronę internetową. Zdecydowanie zostanę tu na dłużej!


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/xp90003/domains/tinychat.pl/public_html/wp-content/themes/consultstreet/comments.php on line 45

You must be <a href="https://tinychat.pl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Ftinychat.pl%2Fcegla-i-glina%2F">logged in</a> to post a comment