Co powinna zawierać umowa na roboty budowlane

Co powinna zawierać umowa na roboty budowlane

W naszym kodeksie cywilnym są zapisy mówiące o tym, że umowa ustna, zawarta pomiędzy stronami, ma taka sama moc prawna jak umowa pisemna. Jednak decydując się na zawarcie z kimkolwiek umowy mającej ważne znaczenie czy to w wymiarze finansowym, czy w aspekcie prawnym lepiej jest stosować umowy pisemne, dają na pewno większą gwarancję dotrzymania umowy, jak tez ewentualnego dochodzenia własnych roszczeń przed sądami. W odniesieniu do realizacji budowy własnego domu takie rozumowanie również jest bardzo korzystne – zanim rozpoczyna się pierwsze prace budowlane, realizowane przez ekipę budowlaną, która wybraliśmy, warto jest spisać z daną firmą budowlana stosowna umowę, zwaną umową na roboty budowlane, gdzie będą zawarte wszelkie ustalenia, dokonane wcześniej w drodze ustnego porozumienia pomiędzy stronami – inwestorem, czyli właścicielem budowanego domu i wykonawcą. W takiej umowie koniecznie trzeba zawrzeć jedno ważne zdanie, mówiące o tym, że we wszelkich kwestiach, które nie zostają uregulowane niniejszą umowa, a będą na przykład przedmiotem dochodzenia swoich racji przed sądem, mają zastosowanie przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście możliwe są aneksy do takiej umowy na roboty budowlane, za porozumieniem obu stron podpisujących ta pierwszą, a zarazem najważniejszą umowę.

Website:

Witam, mam na imię Michał i od długiego czasu bardzo często piszę różnego rodzaju pamiętniki moich przemyśleń o nieruchomościach. Dlatego też jestem mega szczęśliwy, iż dane jest mi prowadzić tę stronę internetową. Zdecydowanie zostanę tu na dłużej!


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/xp90003/domains/tinychat.pl/public_html/wp-content/themes/consultstreet/comments.php on line 45

You must be <a href="https://tinychat.pl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Ftinychat.pl%2Fco-powinna-zawierac-umowa-na-roboty-budowlane%2F">logged in</a> to post a comment